Dorota Kuźnik, Hidden Children - Hidden Mothers, 2019

Dorota Kuźnik, Hidden Children - Hidden Mothers, 2019
cena wywoławcza
4 000 PLN
cena końcowa
5 000 PLN
Estymacje
6 000 - 8 000 PLN

Olej na płótnie, 150 x 100


twoje notatki

brak