Monika Ślósarczyk, Szatnia , 2012

Monika Ślósarczyk, Szatnia , 2012
cena wywoławcza
3 500 PLN
cena końcowa
3 500 PLN
Estymacje
5 500 - 8 000 PLN

Olej na płótnie, 120 x 150


twoje notatki

brak